Εκλεγμένος επρόσωπος Rolf Stratmann

Rat der Stadt σε Σάλτσγκιτερ


Rolf Stratmann
κόμμα: CSU
Κοινοβουλευτική ομάδα: Ratsfraktion der CDU
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα