Zvolení zástupcovia ľudí Rolf Stratmann

Rat der Stadt v Salzgitter


Rolf Stratmann
Politický večierok: CSU
zlomok: Ratsfraktion der CDU
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz