Εκλεγμένος επρόσωπος Sebastian Walter

Landtag Brandenburg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erschließungsbeiträge für erschlossene (!) Straßen sind ungerecht- Abschaffung sofort !

  DIE LINKE
  πρόσφατα γραμμένο σε 24.08.2020
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Worauf warten? Mehr Qualität und Beitragsfreiheit – JETZT!

  DIE LINKE, τελευταία έκδοση 21.10.2019

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Landeselternkitabeirates,

  DIE LINKE setzt sich prinzipiell für einen freien Zugang unserer Kinder und Jugendlichen zu allen Bildungseinrichtungen ein und das unabhängig von der Herkunft, dem Wohnort, den individuellen Voraussetzungen der Kinder und dem Geldbeutel der Eltern. Das betrifft auch die Kita. Kita ist nicht nur Betreuung, sondern Bildung. Bei der Betreuung von Kleinkindern liegt Brandenburg bundesweit mit an der Spitze: 56 Prozent aller unter 3-jährigen (bundesweit Platz 2) werden in einer Kita und 94 Prozent aller über 3-jährigen bis zur Einschulung (bundesweit 93 Prozent) in einem Kindergarten betreut.

  Wir haben in der letzten Legislaturperiode den Einstieg in die Kita-Beitragsfreiheit

  Περισσότερα


Sebastian Walter
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Barnim I
Αξίωμα: Fraktion (Fraktionsvorsitzender)
Facebook: https://www.facebook.com/walterlinke/
Twitter: https://twitter.com/walter_linke
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα