представител на хората Sigurd Remy

Stadtrat в / след Нойвид


Sigurd Remy
страна : Fraktionslos
фракция: Fraktionslos
избори: 2024
функция: Ratsmitglied
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега