Λαϊκή εκπρόσωπος Silke Schöps

Stadtrat σε Δρέσδη


Dr. Silke Schöps
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Stellv. Fraktionsvorsitzende
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα