representative Simon Senger

Kreistag in Landkreis Freising


Simon Senger
Party: CSU
Next elections: 2020