Λαϊκή εκπρόσωπος Sonja Zeymer

Stadtverordnetenversammlung σε Στράουσμπεργκ

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Bürgerinitiative "Waldrettung Weinberge" in Strausberg

    UfW Pro Strausberg, τελευταία έκδοση 03.12.2020

      Διαφωνώ.
    ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

    Ich stimme der Stellungnahme meines Fraktionskollegen Patrick Hübner zu. Lückenbebauungen aufzugreifen waren und sind Forderungen von Bürgerinitiativen und finden sich in wichtigen Planungsdokumenten der Stadt wieder. Diese Baumaßnahmen fällt genau in diese Kategorie. Die Entwicklung wird behutsam vorgenommen. Dennoch sollte. eine Anhörung der Bürgerinitiative im Fachausschuss möglich sein.


Sonja Zeymer
κόμμα: UfW Pro Strausberg
Κοινοβουλευτική ομάδα: UfW Pro Strausberg
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition