representant Sonja Zeymer

Stadtverordnetenversammlung i Strausberg

    Yttrande om petitionen Bürgerinitiative "Waldrettung Weinberge" in Strausberg

    UfW Pro Strausberg, senast redigerad: 3.12.2020

      Jag håller inte med.
    ✓   Jag är för en offentlig utfrågning i tekniska kommittén.

    Ich stimme der Stellungnahme meines Fraktionskollegen Patrick Hübner zu. Lückenbebauungen aufzugreifen waren und sind Forderungen von Bürgerinitiativen und finden sich in wichtigen Planungsdokumenten der Stadt wieder. Diese Baumaßnahmen fällt genau in diese Kategorie. Die Entwicklung wird behutsam vorgenommen. Dennoch sollte. eine Anhörung der Bürgerinitiative im Fachausschuss möglich sein.


Sonja Zeymer
parti: UfW Pro Strausberg
Grupp: UfW Pro Strausberg
Nästa val: 2024
Rapportera fel i uppgifterna

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International