Përfaqësues Sonja Zeymer

Stadtverordnetenversammlung Strausberg

    Opinion mbi peticionin Bürgerinitiative "Waldrettung Weinberge" in Strausberg

    UfW Pro Strausberg, modifikuar për herë të fundit 03/12/2020

      nuk bie dakort.
    ✓   Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.

    Ich stimme der Stellungnahme meines Fraktionskollegen Patrick Hübner zu. Lückenbebauungen aufzugreifen waren und sind Forderungen von Bürgerinitiativen und finden sich in wichtigen Planungsdokumenten der Stadt wieder. Diese Baumaßnahmen fällt genau in diese Kategorie. Die Entwicklung wird behutsam vorgenommen. Dennoch sollte. eine Anhörung der Bürgerinitiative im Fachausschuss möglich sein.


Sonja Zeymer
parti : UfW Pro Strausberg
fraksion: UfW Pro Strausberg
zgjedhjet e ardhshme : 2024
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International