Λαϊκή εκπρόσωπος Stefanie Remlinger

Abgeordnetenhaus von Berlin

Stefanie Remlinger
κόμμα: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Κοινοβουλευτική ομάδα: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Εκλεγμένος (η) την: 18.09.2016
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Fraktion (Sprecherin für Berufliche Bildung), Fraktion (Haushaltspolitische Sprecherin)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Stefanie Remlinger
Ιστοσελίδα: http://www.stefanie-remlinger.de
Twitter: https://twitter.com/StefRemlinger
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα