Εκλεγμένος επρόσωπος Stephan Bergmann

Stadtrat σε Καίνιγκσβίντερ

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα