izabrani dužnosnici Stephan Bergmann

Stadtrat u Königswinter

Stephan Bergmann
stranka: KöWI
Sljedeći izbor: 2020
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan Bergmann
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada