Εκλεγμένος επρόσωπος Thomas Buck

Gemeinderat σε Κωνσταντία - Έχει παραιτηθεί

Γνωμοδότηση για την αναφορά Konstanz braucht seinen Theater-Intendanten Christoph Nix für ein zusätzliches Jahr!

Junges Forum τελευταία επεξεργασία στο 28/02/2018

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

„Das Theater hätte es nicht gebraucht. Aber wo große Egos aufeinandertreffen und sich in die Quere kommen, geht es schnell nicht mehr um die Sache oder um das Wohl der Stadt, sondern um gekränkte Eitelkeiten und eigene Interessen. Schade. Wir, das JFK, hätten einer Verlängerung der Intendanz um 6 Monate, wie im Kompromissvorschlag zusammen mit Herrn Nix formuliert, gut gefunden.“

Γνωμοδότηση για την αναφορά Pro Konstanzer Flugplatz

Junges Forum τελευταία επεξεργασία στο 28/04/2016

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Die ausführliche Begründung der Fraktion finden Sie in der Stellungnahme von Fr. Dr. Finke.
Für eine entgültige Positionierung werden noch ausstehende Gutachten abgewartet,
die in unsere Abwägungen noch einfliessen werden.

Γνωμοδότηση για την αναφορά STOPP! Gegen die Sperrung der Petershauser Straße / Jahnstraße / Bahnübergang für den Autoverkehr

Junges Forum τελευταία επεξεργασία στο 28/11/2014

Διαφωνώ.

Leider wurde es versäumt, während der Umbauarbeiten die Auswirkungen auf die Verkehrsströme infolge der Strassensperrung zu messen. Diese Daten nachträglich durch eine zeitlich befristete Massnahme zu erheben halte ich für vertretbar, um dadurch belastbare Zahlen für eine anschließende Entscheidung zu erhalten, bei der dem Bedarf aller Verkehrsteilnehmer Rechnung getragen wird.

Thomas Buck - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: Junges Forum
Νέες εκλογές: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα