Εκλεγμένος επρόσωπος Tobias Wiesemann

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet den Wald am Lämmchesberg! Keine Rodung unserer Waldfläche

Die Grünen, τελευταία επεξεργασία στο 30/08/2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας Die Grünen
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Kaiserslautern verfügt nach meiner Einschätzung über verschiedene Lerbensadern. Eine ist sicher die Universität als Motor u.a. von Bildung, Forschung, Arbeitsplatzschaffung.... Eine andere ist sicher der Wald als Frischluftquelle, Erholungsraum, Bildungsraum, Wasserrückhalt, Refugium für Mensch und Tier, CO2 Senke... .Es wird zunehmend deutlich, dass wir seit Generationen über unsere Verhältnisse leben und mit diesen Lebensgrundlagen zu rücksichtlos umgehen. Die Abwägung zwischen beiden Belangen fällt deswegen sehr schwer. Ein "Entweder / Oder" kann nur richtig sein, wenn es alternativlos ist.
Aus meiner Sicht ist es der BI mit ihren Aktionen gelungen zu zeigen, dass die aktuellen Vorlagen diese Alternativlosigkeit nicht nachweisen: Lässt sich vielleicht ein Teilbereich des alten Gebäudes weiternutzen, so dass kleiner direkt nebenan gebaut werden kann? Kann aufgestockt werden? Welche Parkplätze können wegfallen, wenn konsequent in Parkhäusern geparkt werden muss? Was kann ein nachhaltiges Wege - und Verkehrskonzept leisten, werden vielleicht Straßenflächen frei? ... Nach meinem Dafürhalten ist es Aufgabe unserer Zeit, ganz genau zu schauen, was alternativ möglich ist, ehe ein Baum gefällt wird. Für eine Entscheidung sind jetzt noch viel zu viele Fragen offen. Wenn in den Wald gegangen werden muss, dann minimalinvasiv. Die Vorlage leistet auch dies aus meiner Sicht nicht. Eine verantwortungsvolle Entscheidung ist mir deswegen nicht möglich. Eine Vertagung ist für mich angemessen.

Tobias Wiesemann
κόμμα: Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Die Grünen
Νέες εκλογές: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα