Λαϊκή εκπρόσωπος Ursula Düll

Stadtrat σε Καϊζερσλάουτερν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet den Wald am Lämmchesberg! Keine Rodung unserer Waldfläche

  CDU τελευταία έκδοση 03.09.2019

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Wir brauchen eine gute und leistungsstarke Uni genau so wie ein gesundes und attraktives Wohnumfeld. Mein Kollege Manfred Schulz hat die Argumente schon sehr gut zusammengefasst, so dass ich nicht Alles wiederholen möchte.
  Es darf nicht in kleinen Schritten immer ein Bau irgendwo hin gesetzt werden. Ich wünsche mir ein Gesamtkonzept, dass möglichst wenig Natur "verbraucht" aber auch den besonderen Charakter unseres Waldcampus erhält und möglichst stärkt. Wenn dazu weitere Flächen unbedingt nötig sind, dann bin ich dafür diese frei zu geben, aber eben nur dann. Ich bin gespannt auf die Informationen und Konzepte.


Ursula Düll
κόμμα: CDU
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition