Εκλεγμένος επρόσωπος Uwe Klein

Kreistag σε Landkreis Oberhavel - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Naturschutz statt Naturzerstörung - KEINE WINDRÄDER IN UNSEREM WALD!

  SPD/LGU, τελευταία έκδοση 19.01.2018

  Καμία επίσημη δήλωση.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Meine Entscheidung treffe ich immer nach einer gründlichen Abwägung aller Fakten.
  "Nur" auf der Grundlage einer Petition, kann ich noch keine Entscheidung treffe.
  Deshalb bin ich auch für eine öffentliche Anhörung

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhaltung der Rettungswagenstützpunkte Sommerfeld/Staffelde

  SPD/LGU
  γραμμένο στις 23.06.2015
  Καμία απάντηση


Uwe Klein - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD/LGU
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition