Εκλεγμένος επρόσωπος Wilhelm Bergmann-Kramer

Rat σε Samtgemeinde Grafschaft Hoya


Wilhelm Bergmann-Kramer
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU/FDP-Gruppe Eystrup
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα