изборни длъжности Wolfgang Schlegl

Stadtrat в / след Нойбург на Дунав


Wolfgang Schlegl
страна : CSU
фракция: CSU
избори: 2026
функция: Stadtrat
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International