Εκλεγμένος επρόσωπος Wolfgang Schlegl

Stadtrat σε Νόιμπουργκ αν ντερ Ντονάου


Wolfgang Schlegl
κόμμα: CSU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CSU
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Stadtrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα