изборни длъжности Wolfgang Toboldt

Gemeinderat в / след Зенде


Wolfgang Toboldt
страна : SPD
фракция: SPD
избори: 2021
функция: Ratsmitglied
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега