volení zástupci Wolfgang Toboldt

Gemeinderat v Sehnde


Wolfgang Toboldt
Strana: SPD
skupina : SPD
volební : 2021
funkce : Ratsmitglied
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní