Zvolení zástupcovia ľudí Wolfgang Toboldt

Gemeinderat v Sehnde


Wolfgang Toboldt
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2021
funkcia: Ratsmitglied
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz