Pro

Warum ist die Initiative unterstützenswert?

Contra

Was spricht gegen diese Initiative?

    Gerndern

Gendern verhunzt die deutsche Sprache

1 контрааргументи шоу

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International