Pro

Warum ist die Initiative unterstützenswert?

Contra

Was spricht gegen diese Initiative?

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz