Pro

Warum ist die Initiative unterstützenswert?

Contra

Was spricht gegen diese Initiative?

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu