Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

Sind Anwohner und vom starken Durchgangsverkehr betroffen. Der Zustand ist unzumutbar. Wir hoffen auf baldige Fertigstellung Um diesen schlimmen Zustand zu beenden.

0 контрааргументи противоречие

Contra

Какво говори против тази петиция?

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International