Pro

Vad talar för denna petition?

Contra

Vad talar emot denna petition?

    Kosten müssen durch Speditionen getragen werden

Die Kosten für das Parken hat die Spedition zu tragen. Sie verdient an dem Transport Geld. Es ist nicht Aufgabe des Staates, kostenfreie Stellplätze für Autos und Lastkraftwagen zur Verfügung zu stellen.

4 motargument Visa

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International