Pro

Warum ist die Petition unterstützenswert?

Att utöva mänskliga rättigheter bl.a. religionsfrihet och yttrandefrihet utan våld är inget fel för. Demokratiska länder uppmanar alltid deras medborgare utnyttja sina rättigheter i avsikt att skapa ett samhälle med hållbar utveckling. Herr Ly kämpade hårt på ett vänligt och lugnt sätt för sina mänskliga rättigheter, därför tror jag fria honom från fängelse medför att regering i VietNam bekräftar de har hänsyn för mänskliga rättigheter.
0 Gegenargumente Widersprechen

Contra

Was spricht gegen diese Petition?

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden