Pro

What are arguments in favour of the petition?

Att utöva mänskliga rättigheter bl.a. religionsfrihet och yttrandefrihet utan våld är inget fel för. Demokratiska länder uppmanar alltid deras medborgare utnyttja sina rättigheter i avsikt att skapa ett samhälle med hållbar utveckling. Herr Ly kämpade hårt på ett vänligt och lugnt sätt för sina mänskliga rättigheter, därför tror jag fria honom från fängelse medför att regering i VietNam bekräftar de har hänsyn för mänskliga rättigheter.
0 Counterarguments Reply with contra argument

Contra

What are arguments against the petition?

Helfen Sie mit, Bürgerbeteiligung zu stärken. Wir wollen Ihren Anliegen Gehör verschaffen und dabei weiterhin unabhängig bleiben.

Jetzt fördern