Pro

Vad talar för denna petition?

    Parkbelebung

Der Tisch macht den Grünstreifen als Park wahrnehmbar. Aus dem Nebeneinander kleiner Gruppen am Tisch wird gelegentlich ein Miteinander. Eine Art der sozialen Parkmöblierung, an der es Köln sonst an vielen Stellen mangelt.

Contra

Vad talar emot denna petition?

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International