Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

Leichteres Parkplatzfinden in den grenznahen Städten!

0 контрааргументи противоречие

Hilft auch mit Staubildung an der Grenze zu verringern

0 контрааргументи противоречие

Mehr Möglichkeiten durch touristische Nutzung (Ausflüge über die Grenzen) möglich

0 контрааргументи противоречие
    Pendler

Erleichterung für grenzüberschreitende Pendler

0 контрааргументи противоречие

Erleichterung für die Teilnahme an Motorrad- bzw. Motorroller-Veranstaltungen

0 контрааргументи противоречие

Contra

Какво говори против тази петиция?

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International