Rajon : Kemberg
Të drejtat e qytetarit

Helft Torsten Kattner, das seine Pferde wieder auf die Wiese gelangen.

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Bürgermeister Torsten Seelig
643 mbështetësit 14 në Kemberg
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. ngritur më 02/04/2020
  4. Dialog
  5. I dështuar

Pro

Çfarë janë argumentet në favor të peticionin?

shkruaj argument

Duke publikuar postimin tim, unë pranoj kushtet e përdorimit dhe politikën e privatësisë nga openPetition. Raportohet fyerje, shpifje dhe deklarata të rreme të fakteve.

Contra

Çfarë janë argumentet kundër këtij peticioni?

shkruaj argument

Duke publikuar postimin tim, unë pranoj kushtet e përdorimit dhe politikën e privatësisë nga openPetition. Raportohet fyerje, shpifje dhe deklarata të rreme të fakteve.


1 Kundër-argument
tregojnë kundërargumente

Duke publikuar postimin tim, unë pranoj kushtet e përdorimit dhe politikën e privatësisë nga openPetition. Raportohet fyerje, shpifje dhe deklarata të rreme të fakteve.

Më shumë për temën Të drejtat e qytetarit

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani