Pro

Hvorfor er kampanjen verdt å støtte?

Per

Red.anm av openPetition: Innlegget er skjult fordi det mot vår netikette brudd.

0 motargumenter selvmotsigelse

Contra

Hva taler mot denne kampanjen?

Kontra

Red.anm av openPetition: Innlegget er skjult fordi det mot vår netikette brudd.

0 motargumenter selvmotsigelse

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå