Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

    Gemeinsam können wir etwas verändern!

Bitte unterstützt auch die Petition von Sven Nolting. DANKE.

източник: www.openpetition.de/petition/online/abschaffung-der-hundesteuer-und-rasseliste-kein-tier-ist-illegal
0 контрааргументи противоречие

Contra

Какво говори против тази петиция?

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International