Регион: Вюрцбург
Успех
Семейство

Rettet die Spielplatzschlange - Spielplatz Lehmgrubensiedlung

Вносителят на вносителя не е публичен
Петицията е адресирана
Stadtverwaltung Würzburg - OB Schuchardt
194 поддържащ
Петицията допринесе за успеха
  1. Започна 2019
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Успех

Петицията беше успешна!

Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

напишете аргумент

С публикуването на публикацията си приемам условията за ползване и политиката за поверителност от openPetition. Обидите, клеветата и неверните фактически твърдения се известяват.


0 контрааргументи
противоречие

С публикуването на публикацията си приемам условията за ползване и политиката за поверителност от openPetition. Обидите, клеветата и неверните фактически твърдения се известяват.


0 контрааргументи
противоречие

С публикуването на публикацията си приемам условията за ползване и политиката за поверителност от openPetition. Обидите, клеветата и неверните фактически твърдения се известяват.

Contra

Какво говори против тази петиция?

напишете аргумент

С публикуването на публикацията си приемам условията за ползване и политиката за поверителност от openPetition. Обидите, клеветата и неверните фактически твърдения се известяват.

Повече за тази тема Семейство

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега