Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

ich bin dafür, dass das Kurzarbeitergeld reduziert wird, dafür die Hinzuverdienstmöglichkeit erhöht wird. Es gibt genügend freie Jobs in der Pflege und Helfertätigkeiten, die auch vom Staat unterstützt werden können.

0 контрааргументи противоречие
ЗА

Внимание openPetition на редактора: Това мнение е скрито, защото тя ни срещу нетикет нарушение.

0 контрааргументи противоречие

Contra

Какво говори против тази петиция?

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International