Pro

Vad talar för denna petition?

ich bin dafür, dass das Kurzarbeitergeld reduziert wird, dafür die Hinzuverdienstmöglichkeit erhöht wird. Es gibt genügend freie Jobs in der Pflege und Helfertätigkeiten, die auch vom Staat unterstützt werden können.

Contra

Vad talar emot denna petition?

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International