Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Alarmstufe ROT: Krankenhäuser in Gefahr

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
72.933 Υποστηρικτικό 72.767 σε Γερμανία

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

72.933 Υποστηρικτικό 72.767 σε Γερμανία

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

  1. Ξεκίνησε Αυγούστου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 26.10.2022
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

17/04/2024, 2:34 μ.μ.

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.

Mit besten Grüßen
das Team von openPetition


26/10/2022, 1:20 μ.μ.

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Petition für eine bessere Krankenhausversorgung und wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser,

dank Ihrer zahlreichen Unterstützung konnten wir heute die Petition mit der beeindruckenden Zahl von 72.629 Unterschriften beim Petitionsausschuss des Bundestages einreichen. Da wir keine "offizielle" Petition über den Bundestag gesammelt haben, wird es eine "Petition ohne Veröffentlichung" werden, mit der sich der Ausschuss aber auch befassen muss.
Zusammen mit unserer Kampagne "Alarmstufe Rot" war die Petition aber schon jetzt sehr erfolgreich. Wir hatten eine umfassende Berichterstattung in den Medien, und unsere Petition war die mit Abstand erfolgreichste im Bereich Gesundheit. Dafür möchten wir uns bei Ihnen allen herzlich bedanken!

Ihre Deutsche Krankenhausgesellschaft29/09/2022, 12:48 μ.μ.

Liebe Unterstützende,

Damit noch mehr Menschen von der Petition erfahren, haben wir von openPetition einen Post zur Petition auf Facebook, Twitter und Instagram veröffentlicht - gerne mitmachen & teilen, teilen, teilen:

+++ Facebook: www.facebook.com/openPetition/videos/1132866490675183

+++ Twitter: twitter.com/openPetition/status/1575406536310013952

+++ Instagram: www.instagram.com/p/CjFTitALcDT/

Bitte mit Freunden, Bekannten und Familie teilen. Jedes “Gefällt mir ” (Like), aber vor allem geteilte Inhalte (Shares) sorgen dafür, dass noch mehr Menschen von der Petition erfahren. Die Petition kann auch in Facebook-Gruppen geteilt werden.

Wer nicht in den Sozialen Netzwerken ist, kann Freunde, Bekannte und Familie per Whatsapp oder E-Mail auf die Petition hinweisen:

+++ Kurzlink zur Petition: www.openpetition.de/alarmstuferot

Vielen Dank für Ihr Engagement!
Ihr openPetition-Team
Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

10.843 Υπογραφές
445 ημέρες υπόλοιπο
9.401 Υπογραφές
50 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα