Περιοχή: Oelde
Κοινωνική πολιτική

Alteingessesenes Restaurant soll Biergarten verboten werden!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt Oelde
690 Υποστηρικτές 522 σε Oelde
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιουνίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Änderungen an der Petition

Ώρα 06.06.2021 14:29

Der Text wurde leicht überarbeitet und korrigiert.


Neuer Petitionstext:

Das Restaurant Raemelken in Oelde hat durch die Folgen der Pandemie zu kämpfen und kann nun aufgrund der niedrigen Inzidenz endlich wieder öffnen. Wir als Gäste sind froh in der ältesteältesten Gastronomie der Stadt Oelde wieder zusammen zu kommen.zusammenzukommen. Leider fühlt dersich benachbarteein Zahnarztdirekter sichAnwohner bzw. dessen Geschäft durch den Biergarten gestört und möchte dem Restaurant verbietennun die Möglichkeit entziehen lassen, dort eine Außengastronomie anzubieten.

Das Grundstück gehört der Stadt OeldeOelde. und demDem traditionellen Restaurant RaemelkenRaemelken, sollkönnte nun erneut die Möglichkeit genommen werden UmsatzUmsätze zu erzielen,erzielen. obwohl dieDie Geschäftsmodelle des Klägers und des Restaurants sollten schon aufgrund der unterschiedlichen Öffnungszeiten nicht kollidierenkollidieren, sollten.weshalb einer Betreibung des Biergartens nichts im Wege steht.

Wir möchten die lokale Gastronomie und- insbesondere das RaemelkenRaemelken, unterstützen!Neue Begründung:

WirUnsere möchtenBevölkerung, diewir lokale Gastronomie und insbesondere das Raemelken unterstützen! Wir als BevölkerungOelderaner, müssen in diesen schwierigen Zeiten zusammenzusammenhalten.

Wir halten undmüssen verhindern, dass die Grundlage des sozialen Lebens und der Gastronomie durch persönliche BefindlichenkeitenBefindlichkeiten eines Einzelnen unberechtigt beeinträchtigt werden.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 358


Änderungen an der Petition

Ώρα 05.06.2021 21:49

Der Text wurde überarbeitet, ein paar Rechtschreibfehler behoben.


Neuer Petitionstext:

Das Restaurant Raemelken in Oelde hat durch die Folgen der Pandemie zu kämpfen und kann nun aufgrund der niedrigen Inzidenz wieder öffnen. Wir als Gäste sind froh diein der älteste Gastronomie der Stadt Oelde sind froh wieder zusammen zu kommen. Leider fühlt der benachbarte Zahnarzt sich durch den Biergarten gestört und möchte dem Restaurant verbieten eine Außengastronomie anzubieten.

Das Grundstück gehört der Stadt Oelde und dem traditionellen Restaurant Raemelken soll die Möglichkeit genommen werden Umsatz zu erzielen, obwohl die Geschäftsmodelle schon aufgrund der unterschiedlichen Öffnungszeiten nicht kollidieren sollten.

Wir möchtemöchten die lokale Gastronomie und insbesondere das Raemelken unterstützen!Neue Begründung:

Wir möchtemöchten die lokale Gastronomie und insbesondere das Raemelken unterstützen! Wir als Bevölkerung müssen in diesen schwierigen Zeiten zusammen halten und verhindern, dass die Grundlage des sozialen Lebens und der Gastronomie durch persönliche Befindlichenkeiten eines Einzelnen unberechtigt beeinträchtigt werden.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 5


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα