Περιοχή: Αμβούργο
Μεταφορές

Ampelübergang Berner Stieg/Fasanenweg

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt Hamburg
99 Υποστηρικτές
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 21.02.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 19.01.2020 10:39

Wir haben noch nicht alle Sammelbögen eingelesen, deshalb müssen wir noch einen Monat verlängern


Neues Zeichnungsende: 20.02.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 19


Änderungen an der Petition

Ώρα 04.12.2019 20:23

Da wir hauptsächlich offline Unterschriften gesammelt haben, brauchen wir mehr Zeit um die Unterschriften hochzuladen und noch mehr zu sammeln.


Neues Zeichnungsende: 20.01.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 10


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα