Επιτυχία
Κοινωνική πολιτική

Armutsgefährdung abschaffen: Licht an – 4 Forderungen gegen Armutsschatten

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Ministerpräsident Niedersachsen und Mitglieder des Landtags
3.534 Υποστηρικτικό 3.114 σε Κάτω Σαξωνία

Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία

3.534 Υποστηρικτικό 3.114 σε Κάτω Σαξωνία

Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

08/02/2022, 12:49 μ.μ.

Wir haben im Rahmen unserer Kampagne www.armutsschatten.de/ das Thema Armutsgefährdung breit in die Öffentlichkeit getragen und mit vielen Aktionen auf das Thema aufmerksam gemacht. Die Petition hat dazu beigetragen, unsere Forderungen sichtbar zu machen. Wir danken für Ihre Unterstützung!Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

11.838 Υπογραφές
135 ημέρες υπόλοιπο
3.563 Υπογραφές
53 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα