Region: Tyskland
Sport

Aufhebung Altersgrenze für DFB-Schiedsrichter

Petitionen är riktat mot
DFB
12 Supportrar 11 i Tyskland
Insamlingen är klar
  1. Startad april 2021
  2. Insamlingen är klar
  3. Inskickad den 24.5.2021
  4. Dialog med mottagaren
  5. Beslut

Mer om ämnet Sport

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International