Μεταφορές

Autobahnpolizeiwache gehört an die Autobahn

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Ministerpräsident, Innenminister des Landes Niedersachsen
146 Υποστηρικτές 71 σε Κάτω Σαξωνία
Οι βουλευτές θα ενημερωθούν και ζήτησαν μια δήλωση σχετικά με την αίτηση
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 29.10.2019
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 29.10.2019 15:34


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss von Niedersachsen eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα