Περιοχή: Γερμανία
Εικόνα της αναφοράς Bautzener Appell
Εξωτερική πολιτική

Bautzener Appell

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag
621 Υποστηρικτικό 612 σε Γερμανία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

621 Υποστηρικτικό 612 σε Γερμανία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2016
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

12/10/2018, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


15/07/2016, 10:42 π.μ.

Demnächst stehen zahlreiche Veranstaltungen an (insbesondere die 1. Bautzener Demokratiewochen im ganzen September), bei denen der Appell weiter beworben werden soll.


Neuer Sammlungszeitraum: 6 Monate


03/05/2016, 9:26 μ.μ.

Klarere Formulierung eines Abschnittes


Neuer Petitionstext: Fremdenfeindlichkeit und Rassismus bedrohen unsere Demokratie!
Von der Politik erwarten wir
• dass erkannt wird, dass die Fluchtursachen wie Krieg, Hunger und Verfolgung nur mit globaler Wirtschafts- und Finanzhilfe bekämpft werden können.
• dass noch konsequenter als bisher aktive Friedenspolitik die Außenpolitik bestimmt.
• dass die Regierungen in Europa Solidarität vor Eigennutz üben, denn sie gefährden
sonst das friedliche Zusammenleben der Europäer.
• dass alle denen, die Hilfe brauchen, geholfen wird. Fördermaßnahmen und Finanzierungen sollen gleichermaßen allen Menschen, ob zugewandert oder länger bei uns lebend, zugutekommen. Hilfe Hilfen für alle, die sie brauchen!
sozial Schwache und Flüchtlinge dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Wir glauben an die Möglichkeit, die dramatischen Entwicklungen unserer Zeit zum Guten zu beeinflussen, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger dieses reichen Staates im Kleinen wie im Großen die Hilfe für die Hilflosen als selbstverständlichen Beitrag begreifen.25/04/2016, 11:16 μ.μ.

Kleinere Textanpassungen und Korrekturen
Neuer Petitionstext: Fremdenfeindlichkeit und Rassismus bedrohen unsere Demokratie!
Von der Politik erwarten wir
• dass erkannt wird, dass die Fluchtursachen wie Krieg, Hunger und Verfolgung nur mit globaler Wirtschafts- und Finanzhilfe bekämpft werden können.
• dass noch konsequenter als bisher aktive Friedenspolitik die Außenpolitik bestimmt.
• dass die Regierungen in Europa Solidarität vor Eigennutz üben, denn sie gefährden
sonst das friedliche Zusammenleben der Europäer.
• dass alle Fördermaßnahmen und Finanzierungen gleichermaßen allen Menschen, ob zugewandert oder bei uns lebend, zugutekommen. Hilfe für alle, die sie brauchen!
Wir glauben an die Möglichkeit, die dramatischen Entwicklungen unserer Zeit zum Guten zu beeinflussen, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger dieses reichen Staates im Kleinen wie im Großen die Hilfe für die Hilflosen als selbstverständlichen Beitrag begreifen.


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα