• Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

    në 15/04/2020 10:42

    Hallo Ihr Lieben. Vielen Dabk für eure Unterstützung. Nachdem mir die IHK keine Auskunft darüber geben konnte, war ich so frustriert und hatte diese Petition gestartet. Nun, nach einem Radiobericht im DLF habe ich erfahren, dass uns auch die Pauschle zusteht, habe sie beantragt und auch bekommen. So stoppe ich natürlich die Petition.
    Vielen Dank nochmal bleibt gesund!! Annette

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International