Περιοχή: Ντίσελντορφ
Παιδεία

Die bilingualen 9.Klässler des FCG Düsseldorf, wollen ihre zweite Muttersprache weiterlernen.

Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadtrat Düsseldorf
14 Υποστηρικτές 9 σε Ντίσελντορφ
0% του 3.600 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Ιουνίου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 7 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Änderungen an der Petition

Ώρα 02.07.2021 11:27

Titel ist zu lang gewesen.
Der Inhalt ist gleich geblieben. Nur mit anderen Synonyms überarbeitet. Damit der Text verständlicher wird.


Neuer Titel: VergissDie uns nicht!bilingualen 9.Klässler des FCG Düsseldorf, wollen ihre Herkunftssprachezweite Muttersprache weiterlernen.

Neuer Petitionstext:

Mit openPetition möchten wir den russischsprechendenbilingualen 9.Klässler des FCG Düsseldorf die Möglichkeit geben, ihre Herkunftssprache Russisch auch in der 10. Klasse weiterzulernen.

Viele Düsseldorfer Schulen unterstützen ihre zweisprachige Schüler, unser Gymnasium aus organisatorischen Gründen leider noch nicht.

Wir sind sicher, was die anderen Schulen schaffen, schafft auch unsere!Neue Begründung:

Wie wir alle wissen, Deutschland hat schon jetzt Fachkräftemangel. In der heutigen globalen Welt und auch künftigkünftig, wird unser Land das mehrsprachige Personal mehr denn je, brauchen!

Die betroffenen Kinder wachsen zweisprachig auf und wollen keine von beiden Sprachen verlieren.

Leider mussten wirwir, ElternEltern, feststellen, unser Gymnasium hatunterstütz nichtuns vor,in daso.g. LernenVorhaben dernoch Herkunftssprache für 10. und 11.Klässler zu unterstützen.nicht. Das möchten wir ändern! Und das Lernen der Russischsprache für 10. Klässler ermöglichen.

Nach unserer Petition helfen Sie den betroffenen Kinder ihre zweite Muttersprache zu behalten.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 9 (7 in Düsseldorf)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα