Περιοχή: Γερμανία
Οικογένεια

Ein Film, eine Altersfreigabe – Damit Jugendschutz verlässlich bleibt!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Rundfunkkommission der Länder
1.657 Υποστηρικτικό 1.646 σε Γερμανία

Η διαδικασία του ψηφίσματος ολοκληρώθηκε.

1.657 Υποστηρικτικό 1.646 σε Γερμανία

Η διαδικασία του ψηφίσματος ολοκληρώθηκε.

 1. Ξεκίνησε Αυγούστου 2022
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβλήθηκε την 21.04.2023
 4. Διάλογος
 5. Ολοκληρώθηκε

21/04/2023, 12:33 μ.μ.


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition29/09/2022, 12:49 μ.μ.

Wir freuen uns sehr, dass wir weitere Unterstützer:innen für die Petition gewinnen konnten. Die Liste wurde entsprechend ergänzt.


Neue Begründung:

Unterstützt wird das Anliegen und die Petition von:

 • AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V.
 • AG Verleih -- Verband unabhängiger Filmverleiher e. V.
 • Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V.
 • Bundesverband Audiovisuelle Medien e.V.
 • Deutsche Filmakademie e.V.
 • Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
 • Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
 • FDW Werbung im Kino e.V.
 • HDF Kino e.V.
 • Produzentenverband e.V.
 • Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V.
 • Verband der Agenturen für Film, Fernsehen und Theater e.V.
 • Verband der Filmverleiher e.V.
 • Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen e.V.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1.390 (1.382 in Deutschland)


22/09/2022, 11:29 π.μ.

Wir freuen uns sehr über die hohe Aufmerksamkeit, das anhaltende Interesse und die kontinuierlich wachsende Zahl der Unterschriften für unsere Petition. Um noch weiteren Unterstützer:innen die Möglichkeit zu geben teilzunehmen, haben wir die Laufzeit der Petition bis zum 15. November 2022 verlängert.


Neues Zeichnungsende: 15.11.2022
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1218 (1212 in Deutschland)


26/08/2022, 11:16 π.μ.

Wir freuen uns sehr, dass wir weitere Unterstützer:innen für die Petition gewinnen konnten. Die Liste wurde entsprechend ergänzt.


Neue Begründung:

Unterstützt wird das Anliegen und die Petition von:

 • AG Verleih -- Verband unabhängiger Filmverleiher e. V.
 • Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V.
 • Bundesverband Audiovisuelle Medien e.V.
 • Deutsche Filmakademie e.V.
 • Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
 • Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
 • FDW Werbung im Kino e.V.
 • HDF Kino e.V.
 • Produzentenverband e.V.
 • Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V.
 • Verband der Agenturen für Film, Fernsehen und Theater e.V.
 • Verband der Filmverleiher e.V.
 • Verband Technischer Betriebe für Film und Fernsehen e.V.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 355 (353 in Deutschland)Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικογένεια

725 Υπογραφές
19 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα