Περιοχή: Völklingen
Οικονομία

Erhalt des Geldautomaten der Volksbank in Lauterbach

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Vereinigte Volksbank eG Saarlouis - Sulzbach/Saar
571 Υποστηρικτές
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 03.07.2019
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 04.07.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Unterschriftenliste eingereicht

Ώρα 03.07.2019 18:27

Ortsvorsteher Dieter Peters und sein Stellvertreter Erik Roskothen haben 571 Unterschriften zum Erhalt des Volksbank SB-Centers an den Vorstandsvorsitzenden der Vereingten Volksbank (VVB) Matthias Beers und den Direktor für das Privatgeschäft, Frank Braun, übergeben.
Die Bankmanager wollen sich für eine Lösung der Bargeldauszahlung in Lauterbach einsetzen, wollten jedoch nicht zusagen, dass der Automat im Nah und Gut über das Jahr 2019 hinaus erhalten bleibt.


Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 03.07.2019 18:17

Ortsvorsteher Dieter Peters und sein Stellvertreter Erik Roskothen haben 571 Unterschriften zum Erhalt des Volksbank SB-Centers an den Vorstandsvorsitzenden der Vereingten Volksbank (VVB) Matthias Beers und den Direktor für das Privatgeschäft, Frank Braun, übergeben.
Die Bankmanager wollen sich für eine Lösung der Bargeldauszahlung in Lauterbach einsetzen, wollten jedoch nicht zusagen, dass der Automat im Nah und Gut über das Jahr 2019 hinaus erhalten bleibt.Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικονομία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition