Περιοχή: Oder-Spree
Αθλητισμός

Erhaltet den Sportboothafen Wendisch Rietz am Scharmuetzelsee! Rettet die Bootsliegeplaetze

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Umweltamt
247 Υποστηρικτικό 102 σε Oder-Spree

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

247 Υποστηρικτικό 102 σε Oder-Spree

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2014
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

12/10/2018, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


09/02/2015, 8:07 π.μ.

Liebe Freunde und Unterst+tzer des Sportboothafen Wendisch Rietz ,

ich bin froh euch mitteilen zu können das der Hafen weiter bestehen bleibt .
Ich bedanke mich für all eure Unterstützung besonderen Dank gilt dem Tourismusverein Frau Laura Beister , DemTourismusveband Frau Ellen Russig !

Ich freue mich auf eine schöne Saison 2015 !

Mfg Benny vom Sportboothafen Wendisch Rietz!


Περισσότερα για αυτό το θέμα Αθλητισμός

1.451 Υπογραφές
59 ημέρες υπόλοιπο
948 Υπογραφές
38 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα