Περιοχή: Γερμανία
Δικαιώματα των ζώων

Forderung: Warnbilder auf Produkten aus Massentierhaltung

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
257 Υποστηρικτικό 250 σε Γερμανία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

257 Υποστηρικτικό 250 σε Γερμανία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 07.08.2020
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

08/08/2021, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


07/08/2020, 3:48 μ.μ.


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


07/01/2020, 5:38 μ.μ.

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


06/01/2020, 4:11 μ.μ.

Verstoß gegen 1.4 der Nutzungsbedingungen


Neue Begründung: Diese Petition sollte unterstützt werden, damit Verbraucher nicht mehr getäuscht und zum Wegsehen animiert werden. Man umgeht Es hat den Anschein, das man aktuell bewusst das Gewissen der Verbraucher, indem ein falsches Bild durch Schlagworte wie Bio oder Freilandhaltung genutzt werden. Dabei beherbergen sie ebenfalls Tierquälerrei und Massentierhaltung.
Verbraucher umgeht.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 102 (98 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Δικαιώματα των ζώων

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα