Περιοχή: Laubach
Κατασκευές

Für eine Beibehaltung des Verlaufs der B276

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Hessen Mobil oder Verkehrsminister Tarek Al-Wazir
116 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

116 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

01/01/2023, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


08/11/2021, 5:34 μ.μ.

Der Titel wurde neu (positiver) formuliert


Neuer Titel: KeineFür Begradigungeine Beibehaltung des Verlaufs der B276

Neues Zeichnungsende: 31.12.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 62


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

4.984 Υπογραφές
222 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα